اوضاع وخیم در اسپانیا : ۸۵۷۸ مبتلای جدید و ۶۵۵ فوتی در یک روز

24 views


نویسنده: واحد خبری